Defektološko-logopedske usluge

Usluga Trajanje Cena
Defektološko-logopedski pregled in/ali obravnava 50-90 minut 50-90 EUR
Kratko defektološko-logopedsko poročilo 40 EUR
Daljše defektološko-logopedsko poročilo 60 EUR
Defektološko-logopedsko poročilo s predlogi za obravnavo in prilagoditvami 80 EUR
Svetovanje preko elektronske pošte 20 EUR

Presejalni pregled na skotopični sindrom

Usluga Trajanje Cena
Osnovni presejalni pregled za ugotavljanje prisotnosti/odsotnosti
skotopičnega sindroma
60-120 minut 40-80 EUR

Predavanja

Usluga Trajanje Cena
Potrebam naročnika prilagojena predavanja s področja govorno-jezikovnih motenj, avtističnih motenj, disleksije, disgrafije, dispraksije,
skotopičnega sindroma in sorodnih tem
45 minut 130 EUR
Delavnice s področja govorno-jezikovnih motenj, avtističnih motenj, disleksije, disgrafije, dispraksije, skotopičnega sindroma in sorodnih tem 60 minut 150 EUR

Prevajanje

Usluga Trajanje Cena
Prevod iz angleščine 1 avtorska stran (1.500 znakov brez presledkov) 15 EUR