Logopedinja Nives Skamlič, ima 30-letne izkušnje s področja diagnostike, obravnave in svetovanja pri komunikacijskih in govorno-jezikovnih motnjah ter specifičnih motnjah branja in pisanja. Njeno znanje in oseben praktični pristop niso omejeni samo na obravnavo otrok in odraslih z različnimi težavami in motnjami. Aktivna je kot predavateljica (številna predavanja in delavnice za strokovne delavce in starše) in udeleženka na kongresih ter posvetih. Za svoje delo je prejela priznanji za posebne dosežke Društva logopedov Slovenije in Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije. Že več kot 15 let deluje kot prevajalka iz angleščine. Poleg strokovne literature (npr. knjiga Dar disleksije Rona Davisa) prevaja tako poljudna besedila kot besedila s področja medicine, farmacije, sociologije, psihologije in sorodnih ved. Bila je ena od ustanoviteljic in odgovorna urednica logopedskega biltena Komunikacija. Pri založbi Didakta je izdala knjigo z naslovom Od joka do prvih besed, priročnika za spodbujanje komunikacije, govora in jezika v prvem letu življenja, ki je požela dobre strokovne recenzije. Je soavtorica prvega slovenskega logopedskega presejalnega preizkusa PLP-5, ki se uporablja širom po Sloveniji pri logopedskem preventivnem pregledu petletnih otrok. Bila je mentorica več generacijam logopedov.

Po končanem študiju logopedije v Zagrebu se je ves čas dodatno izobraževala doma in v tujini. Pridobila je certifikat za opravljanje obravnave More Than Words Hanen centra in licenco za opravljanje presejalnega pregleda na skotopični sindrom. Njen pristop v defektološko logopedskem delu je strokovno na visokem nivoju, predvsem pa ga odlikuje spoštljiv in tenkočuten odnos do otrok in odraslih.

Kaj dela logoped?

Logoped/logopedinja je strokovnjak, ki se ukvarja z diagnostiko in obravnavo komunikacijskih in govorno-jezikovnih motenj. V toku diagnostičnega pregleda oceni ne samo simptome motnje (npr. napačno izreko glasov), temveč komunikacijo, govorno-jezikovno funkcioniranje, branje in pisanje, močna področja ter išče morebitne vzroke za odstopanja. Pri obravnavi uporablja metode in tehnike, s katerimi skuša omiliti ali odpraviti motnjo, izboljšati šibka področja in okrepiti miselne veščine, ki podpirajo celotno kognitivno funkcioniranje.

Komu je Klepetalnica namenjena?

Otrokom, pri katerih:

 • se govor ne razvija po pričakovanih vzorcih ali se sploh ne razvija,
 • govor ni jasen ali ne izgovarjajo ustrezno vseh glasov zaradi artikulacijskih ali fonoloških motenj, dispraksije, dizartrije in podobnih motenj,
 • so prisotni zaostanki v socialni komunikaciji in interakciji,
 • se pojavljajo težave s priklicem besed ali tvorbo povedi,
 • je slabo razvito razlikovanje ali razporejanje glasov v besedah ali imajo druge fonološke težave,
 • se razumevanje jezika ne razvija po pričakovanjih za njihovo starost,
 • se pojavljajo težave priučenju branja, pisanja in računanja ali je napredek v teh veščinah nesorazmeren z vloženim trudom.

Odraslim:

 • s težavami v govorno-jezikovni komunikaciji po možganski kapi ali poškodbi možganov,
 • s težavami pri branju in pisanju,
 • z motnjami v izgovorjavi glasov.

Staršem ali skrbnikom:

 • nasvet glede ustreznosti govorno-jezikovnega razvoja njihovega otroka,
 • odkriti močna in šibka področja znotraj komunikacija, govora in jezika pri otroku,
 • odkrivati vzroke za nastanek odstopanj v razvoju komunikacije, govora in jezika,
 • prejeti vaje za izboljšanje šibkih področij,
 • spremljati razvoj in izboljšanje veščin komunikacije, govora in jezika.