Uvodni telefonski posvet

Uvodni telefonski posvet je brezplačna usluga in je na voljo vsem, ki želite kratek posvet o morebitnih težavah v govorno-jezikovni komunikaciji, pri branju in pisanju vas ali vašega otroka.

Defektološko-logopedska ocena

Defektološko-logopedska ocena je namenjena odkrivanju tako močnih področij razvoja kot področij primanjkljajev ali motenj v govorno-jezikovni komunikaciji, branju in pisanju. Logopedinja vam bo po končanem ocenjevanju predstavila svoje ugotovitve, se z vami pogovorila in svetovala glede nadaljnjih korakov.

Defektološko-logopedska obravnava

Defektološko-logopedska obravnava sledi oceni, če tako uporabnik usluge kot logopedinja menita, da je to smiselno in potrebno. Število obravnav je odvisno od vrste in stopnje ugotovljenih težav ali motenj, trajanje posamezne obravnave je 50 minut, glede na potrebe pa je obravnava lahko krajša ali daljša. V toku obravnave, ki je prilagojena potrebam in osebnosti vsakega posameznika, logopedinja s sodobnimi metodami in tehnikami zmanjšuje ali odpravlja vpliv primanjkljajev ali motenj na funkcioniranje osebe in poda nasvete za utrjevanje naučenih veščin doma. Spremljanje napredka je sestavni del obravnave. Pri obravnavi otroka so starši lahko prisotni. Tako ocena kot obravnava imata za cilj ne samo zmanjševanje težav, motenj in primanjkljajev, pač pa tudi povečanje komunikacijske samozavesti in celotnega funkcioniranja obravnavane osebe.

Osnovno testiranje za ugotavljanje skotopičnega oziroma Irlen sindroma

Osnovno testiranje za ugotavljanje skotopičnega oziroma Irlen sindroma je postopek, s katerim se ugotavlja, ali oseba to motnjo v vidnem predelovanju dražljajev ima in kakšne težavnosti je. Logopedinja svetuje glede nadaljnjih korakov za odpravo težav pri zaznavanju zaradi skotopičnega sindroma in ponudi praktične rešitve. V primerih suma na prisotnost disleksije je potrebna še defektološko logopedska ocena, saj ti dve motnji pogosto nastopata skupaj.